بی خبری از وضعیت حنیف شادلو

حنیف شادلو تنها یک بار در روز هفدهم دستگیری اش با خانواده تماس داشته است ….

———————————————

hanif-shadloo

بی خبری از وضعیت حنیف شادلو

بیش از ۲۵ روز از دستگیری حنیف شادلو میگذرد ولی هنوز از علت دستگیری و اتهام او خبری منتشر نشده است. او تنها یک بار در روز هفدهم دستگیری اش با خانواده تماس داشته است. درحالی که بر طبق آئین دادرسی، نهاد دستگیر کننده موظف است خانواده را از علت دستگیری و اتهام فرد دستگیر شده و محل نگهداری او مطلع کند.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.