چهار کارگر بازداشتی هفت تپه ساعت ۹ امشب با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی از بازداشت غیرموجه و غیرقانونی آزاد شدند

اتهام تفهیم شده به کارگران، اخلال در نظم عمومی بود و در زمان تفهیم اتهام و بازجویی ها دسترسی به وکیل نداشتند. ….

——————————————–

7tapeh-14-2-aban-99

چهار کارگر بازداشتی هفت تپه ساعت ۹ امشب با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی از بازداشت غیرموجه و غیرقانونی آزاد شدند

به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران بازداشتی هفت تپه: سرانجام چهار کارگر بازداشتی هفت تپه (ابراهیم عباسی منجز، حمید مبینی، یوسف بهمئی و مسعود حیوری)،ساعت ۹ امشب با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی از بازداشت غیر موجه و غیر قانونی آزاد شدند. اتهام تفهیم شده به کارگران، اخلال در نظم عمومی بود و در زمان تفهیم اتهام و بازجویی ها دسترسی به وکیل نداشتند.

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.