همکاران هشیار باشیم! مسئول تیراندازی در هفت تپه کیست؟

همکاران هشیار باشید. ما در دوره اعتصاب نگذاشتیم حتی یک شیشه بشکند. ما هر تحریک عوامل کارفرما و تلاش برای امنیتی کردن اعتصاب را ناکام گذاشتیم. ما همیشه دو قدم از توطئه گران جلوتر بودیم و به همت اتحاد و هشیاری مان قدم بقدم جلو آمدیم و امروز در مرحله تعیین تکلیف هستیم. ….

—————————————————–

7tapeh-mosht

همکاران هشیار باشیم!
مسئول تیراندازی در هفت تپه کیست؟

این موضوع برای هر کسی از جمله حکومتی ها در مجلس و مسئولین استان روشن است که طرحهای خرابکاری، حمله به اداره کشاورزی در دوره اعتصاب و حالا تیراندازی به ماشین آلات کشت از کدام محافل و نهادها سرچشمه میگیرد. این دعوای مجلس و دولت و بنوعی دو جناح در مورد هفت تپه است. دولتی ها و سازمان خصوصی سازی که یاران گرمابه و گلستان اسدبیگی ها و کارفرماهای میلیاردر هستند، از تصمیم خلع ید بشدت عصبانی هستند. آنها میخواهند این تصمیم را با گروکشی و تهدید و ترور متوقف کنند. هدف اینست که هفت تپه را ناامن جلوه دهند و حتی اگر توانستند برای کارگران پرونده و سناریو سازی کنند.

یکی از عوامل دست اندر کار و مشکوک این اقدام میتواند شریعتی استاندار باشد. او متعهد به کشت ۳۰۰۰ هکتار شده اما فاقد این ظرفیت و توان است و در این مدت نیز فقط تحریک و کارشکنی کرده است و حالا که باید جواب بدهد باید راهی برای در رو داشته باشد. ناامن جلوه دادن شرکت و تخریب ماشین آلات کشاورزی و کشت، یک هدف شریعتی از این اعمال میتواند باشد. یک هدف دیگر اینست که شرکت‌های دولتی خواهان تحویل گرفتن هفت تپه را بترسانند. هدف اینست که فشار را روی اسدبیگی کم کنند تا به او رضایت دهند. اینها کارخانه و مجتمع تولیدی را با فیلم‌های بزن بزن و کابویی عوضی گرفته اند!

همکاران هشیار باشید. ما در دوره اعتصاب نگذاشتیم حتی یک شیشه بشکند. ما هر تحریک عوامل کارفرما و تلاش برای امنیتی کردن اعتصاب را ناکام گذاشتیم. ما همیشه دو قدم از توطئه گران جلوتر بودیم و به همت اتحاد و هشیاری مان قدم بقدم جلو آمدیم و امروز در مرحله تعیین تکلیف هستیم. ما در جنگ کارفرمایان متفرقه شرکت نمی کنیم چون در اهداف و منافع آنها شریک نیستیم. ما اهداف مستقل خود را دنبال میکنیم. هفت مال ماست. هفته تپه به کارگران تعلق دارد.  اقدام به تیراندازی و تلاش برای ناامن کردن مجتمع، بدلیل شکست مفتضحانه کل حامیان اسدبیگی ها از کارگران هفت تپه است. تا پیروزی کامل راهی نمانده است. همکاران اتحاد اتحاد، این رمز موفقیت ماست!

https://t.me/kargarane7tape

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.