گزارش آکسیون اعتراضی شنبه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام ، شهر گوتنبرگ /سوئد

حرکت اعتراضی ما در روز شنبه، پیامد تلاش همگانی امضاء کنندگان بیانیه مشترک ۳۵ نهاد چپ و دمکراتیک در” نه به اعدام” و “آزادی بی قید شرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی” در جای، جای جهان و از جمله در شهر گوتنبرگ  (سوئد)  برگزار شد. ….

———————————————

5430

گزارش آکسیون اعتراضی شنبه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام ، شهر گوتنبرگ /سوئد

حرکت اعتراضی ما در روز شنبه، پیامد تلاش همگانی امضاء کنندگان بیانیه مشترک ۳۵ نهاد چپ و دمکراتیک در” نه به اعدام” و “آزادی بی قید شرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی” در جای، جای جهان و از جمله در شهر گوتنبرگ  (سوئد)  برگزار شد.

روز١٠ اکتبر میدان یرن توریت شهر گوتنبرگ شاهد حضورگرم جمعی ازآزادیخواهان درگرامی داشت قربانیان کشتارهای رژیم اسلامی ونفی اعدام درجهان بود. فعالان سیاسی و پناهجویان و بخشی از مردم آزادیخواه شهر از ساعت۲تا۴ بعد ازظهر با تدارکات همه جانبه اعتراضی سازمان دهندگان این آکسیون همراه شدند.

نمایشگاه عکس از اعدامیان و زندانیان سیاسی، مبازره کارگران – زنان – دانشجویان- معلمان کشور در کنار دهها باندرول و پلاکادر و تصاویر محکومین به اعدام و برپایی چوبه های سمبلیک دارهای اعدام در میدان نظر هر عابری را به خود معطوف می داشت.

دراین روز صدای” زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و « نه به اعدام » و سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی  در  میدان طنین انداز بود.

آکسیون با خیرمقدم امیرجواهری به همه حاضران درمیدان و با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد آخرین اعدامی کشورمان نوید افکاری که با فریاد به گوش همگان رساند که ” حاکمیت اسلامی دنبال یک گردن برای طناب های دارشان می گردند” و با یاد همه جان های که طی چهار دهه حاکمیت سیاه اسلامی ازجامعه ما گرفته شدند و برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و به احترام یکایک مقاومت و ایستادگی آنان با اعلام یک دقیقه سکوت برنامه آکسیون را آغازکرد.

با طرح چند شعار نگاه جمع را با برنامه همراه کرد:
زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد گردد.
اعدام ، شکنجه ، زندان ملغی باید گردد.
نسرین ستوده وکیل زندانی ازاد باید گردد.
اسماعیل عبدی معلم زندانی ازاد باید گردد.
کارگر زندانی آزاد باید گردد.
جعفرعظیم زاده، کارگر زندانی ازاد باید گردد.
آتنا دائمی ازاد باید گردد .
زینب جلالیان آزاد باید گردد.

دوستان گرامی برنامه امروز را با ارائه چند تصنیف ازجانب فریبرز کرمی هنرمند گرامی شهرمان آغاز می کنیم . سپس رفیق کریستوفر لوند بری دبیراول حزب سوسیالیست عدالتخواه غرب سوئد دعوت می کنیم، سخنرانی کنند.
رفیق همیشه ی همراه ما توفیق محمدی برای ما سخن می گویند و شعار می دهیم.

آکسیون را با اجرای نمایش خیابانی “تاترسمبلیک اعدام” ادامه خواهیم کرد. این برنامه را دوست عزیزما آقای ناصرغفرانی فر، صدا پیشه مدیرمدرسه، سریال تلویزیونی مدرسه موش ها درایران، وامروزمدیرتاترآزاد و رادیوآزاد درگوتنبرگ، هدایت می کند. تریبون ما تا پایان برنامه برای همه دوستان ازاد خواهد بود.

ازچهره آشنای هنری شهرمان فریبرز کرمی دعوت شد تا برنامه خود را ارائه دهد. فریبرز با خیرمقدم به حاضرین  . چندین ترانه سرود را برای جمع اجرا نمود . ترانه و سرود آفتابکاران همنوایی جمع حاضرین در میدان را با خود به همراه داشت .

رفیق کریستوفر از حزب سوسیالیست عدالتخواه سوئد طی صحبت های خویش ؛ ایران رابزرگترین پایگاه اعدام بعد از کشورپُرجمعیت چین معرفی کردوآنرا به شدت محکوم نمود. کریستوفر درادامه صحبت هایش به اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری در پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان، پتروشیمی لامرد، پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان شمالی نیز اشاره کرد. اوگفت: مبارزه کارگران ایران برای خواست ها، مطالبات، حقو ق ها ی معوقه و شرایط ایمنی کار بسیارفاجعه باراست.همچنین گفت رژیم سرمایه داری اسلامی دچار بحران عمیق و ناعلاج اقتصادی و انزوا قرار گرفته است. درعین حال مبارزات مردم ایران تشدید و گسترش یافته از جمله اعتراضات دانشجویی، معلمان، بازنشستگان، رانندگان اتوبوس هاو …… رژیم این اعتراضات را بشدت سرکوب و معترضان را زندانی و شکنجه و اعدام می کند.در پایان از مبارزه و اعتصابات نیشکر هفت تپه سخن گفت : بیش از دو ماه اعتصاب و دستگیری رهبران کارگری مبارزاتشان را ادامه دادند. این اعتصابات راه را به طبقه کارگر ایران نشان داد. کریستوفر گفت: وضعیت رژیم ایران متزلزل و درون حاکمیت شکاف برداشته است. از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار گرفته است . کریستوفر درادامه صحبت هایش ازسیاست دولت سوئد درهمسویی با گرایشات راست در این کشور نسبت به دشوار زندگی پناهندگان و فراریان از کشورمختنق ایران که اینگونه مخالفین خود را ادعدم می کند، انتقاد کرد و پناهندگی را یک حق انسانی شمرد و خواستار پایان بخشیدن به این دشواریها و گشایش پرونده پناهندگان دانست.

توفیق محمدی با طرح چندین شعار به زبان سوئدی و فارسی و به گفتگوی خود با حاضران به سوئدی ادامه داد:

دوستداران آزادی!
جمهوری اسلامی ایران همچنان در اجرای مجازات اعدام نسبت به جمعیت در رتبه اول جهانی قرار دارد. بیش از چهار دهه ، زندان ، شکنجه و اعدام همواره برای سرکوب مبارزات مردم و قیام های مردمی بوده است.
بحران سیاسی و اقتصادی مدتهاست که در کل دستگاه قدرت رژیم نفوذ کرده است که منجر به ناکارآمدی ، فساد ، تورم و گرانی شده است.اوضاع اقتصادی همراه با ویروس کشنده کرونا خشم و سرخوردگی را در مردم برانگیخته و زمینه  خیزش دیگر باره را دامن گستر نموده است .

دراین شرایط، رژیم هار برای آغازیک حمله گسترده برای مقابله با مبارزه زنان علیه حجاب خود را آماده می کند.  جمهوری اسلامی درمقابل تعرضات توده ای که انتظارش را می کشد، راه فراری ندارد. فقر و گرسنگی ، بیکاری و گرانی را با قوانین و طرحهای سرکوبگرانه امنیت اجتماعی و یا مجازات اعدام، نمی توان جواب داد. جمهوری اسلامی با این تمهیدات ضد انسانی، ترس بیشترش از مردم را به نمایش می گذارد.
ماه گذشته ، کارگر گچ کار و قهرمان کشتی شیرازی نوید افکاری ، به دلیل شرکت در تظاهرات توسط اعدام شد. نادر مختاری، یکی دیگرازمعترضان در نوامبر۲۰۱۹، زیر شکنجه کشته شد و بیش از۳۱  زندانی سیاسی در معرض خطر اعدام در آینده نزدیک قرار دارند.

دراین بخش آرایش تیم محکومین به اعدام دورمیدان با مدیریت آقای غفرانی فر به حرکت درآمدند ناصرتیم خود را با حوصله و وقت گذاشتن روی یکایک آنان سه زن و سه مرد درکنار یک مامورپاسدارکه می بایست محکومین را با دسته های ازپشت بسته ، دورمیدان می گرداند تا به پای چوبه های اعدام هدایت کند. ناصر دوستان همراه را با یکبارتمرین دادن درگوشه میدان به کارشان آشنا کرد و درفاصله نیم ساعت این تیم ۷ نفره را برای ارائه بازیگری آماده نمود … . آنگاه که صف محکومین به حرکت در آمد . جمعیت یک پارچه شعار درنفی اعدام و رژیم اسلامی می داد .تمامی این صحنه اجرایی تاتر خیابانی همزمان از طریق آنلاین فیس بوکی به نمایش گذاشته شده بود. سوئدی های زیادی در حاشیه میدان از این صحنه های دلخراش گرداندن محکومین به اعدام توسط پاسدارچشم بند زده و شعار مرگ برحکومت اعدام ؛ نه به اعدام و مرگ برجمهوری اسلامی به فارسی و سوئدی … فیلم می گرفتند.

سرانجام پاسدار در برابر حدت شعارها مجبور به فرار شد …. دست های محکومین و چشم بند های آنان توسط حاضرین درمیدان بازشدند …. وبه یکباره پاسدار به میان جمعیت آمد وبا برداشتن چشم بندش دربرابرحاضرین درمیدان زانوزد و به جمعیت نه به اعدام پیوست .. گزارش همه جنبه های این تاتر خیابانی فیلم گرفته شد که به ضممیه گزارش پخش می گردد.

مجری برنامه امیرجواهری در برابر حاضرین برای اعلام تاثر حاضرین به مردم جامعه ما و خانواده محمد رضا شجریان اعلام داشت . جمهوری اسلامی ازیکسو با بازداشتها ، زندان وشکنجه را بر مخالفین خود تحمیل می کند و ازسویی تبعید واعدام را درجامعه جاری می سازد ودیروزهم در برابر چشمان همگان جنازه هنرمند کشورمان محمد رضا شجریان را توسط سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی درمقابل دیدگان خانواده و مردم تهران بلند می کند و به مشهد گسیل می دارد تا مردم تهران بزرگ را ازدیدارآخرین شان با هنرمند محبوشان محروم سازند و درشهر توس استان خراسان در برابر مقبره فردوسی بزرگ باردیگر مردم را که ازجای جای کشوردرآنجا گرد آمده بودند، از حضور در مراسم خاکسپاری محروم نمودند و تنها به خانواده و عوامل خود در استان اجازه داد در مراسم تدفین او حضور یابند.

ما درهمسویی با مردم و بیان تاثرمان از آقای فریبرز کرمی تقاضا می کینم که به یاد استاد آواز ایران برای ما بخوانند . اونیز با نوای تار قطعه : « ایران از سرای امید » را خواند که جمعیت نیز با او همخوانی کردند . آنجا که می گفت : « اتحاد، اتحاد رمز پیروزیست » تمامی میدان یرن تورینت به صحنه میدان اتحاد و یکپارچگی بد ل می شدو جمعیت جان تازه ای می یافت.

اخرین بخش برنامه سخنرانی کوتاه سینا مهدویان وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت اجرایی انجمن پناهجویان گوتنبرگ با حاضرین سخن گفت و اعلام داشت تاثرم را در باب درگذشت استاد شجریان اعلام داشت و گفت به نظرم اگر بخواهم او را در یک جمله تعریف بکنم باید بگویم در جهت درست تاریخ کشورمان ایستاده . آدمی بود که با ملت بود وشعارش وحرفش “مرگ بردیکتاتور” بود، چیزی که ما امروزآمدیم تا دراین میدان همین را فریاد بزنیم .

سینا با اشاره به تاریخچه و تاثیر این آکسیون ها و حرکات اعتراضی افزود که از بدو پیدایش تاکنون ۱۰۸ کشور مجازات اعدام را به طور کامل لغو و کشورهای بسیاری در عمل اجرا نمی کنند . دوازده یا سیزده کشوربا اینکه عملا اعدام را دردستورکارخود دارند ولی عمل اعدام را اجرا نکردند. هشت کشورهم برای اعمال خیلی خاص مثلا نسل کشی مجازات اعدام را مرعی می دارند . دراین میان۵۶ کشوردرقوانین خودشان، همچنان به مجازات اعدام پای می فشارند که دراین میان رژیم اسلامی ایران درکنارچین – عراق – مصر- عربستان وچند کشوردیگر اجرا می کنند .جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت ازچین هم جلوتراست  اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها پرچمدار و رکورددار اعدام در دنیاست بلکه آخرین کشوری است که هنوزاعدام کودکان و اعدام در ملاعام را پیاده می کند. درادامه بیان گردید که شعارامسال ائتلاف جهانی لغو مجازات اعدام حق دسترسی متهم بالاخص زندانیان با خطر اعدام است که در این زمینه نیز جمهوری اسلامی همچنان به شکل آشکاری به نقض قوانین آئین دادرسی و قوانین حقوق بشری می نماید. ما امروز جمع شده ایم تا اعدام فزاینده در ایران و جهان را محکوم کنیم و برآنیم تا این رژیم است اعدام هم است . پس همه با هم بگوییم : مرگ برجمهوری اسلامی . بیگمان برای جامعه ما تنهاراه رسیدن به فردای دموکراسی و آزادی، سرنگونی رژیم اسلامی ‌است…

آکسیون اعتراضی با قطعنامه ای که رفیق توفیق در بند های زیر ادا نمود، ادامه یافت:
- ما همچنان خواستار لغو احکام اعدام در ایران و اعدام ها در جهان هستیم!
- هیچ ایالت ، دولت ، قانون یا جلاد حق ندارد، جان انسانی را بگیرد و یا محروم و از بین ببرد!
- آزادی عقیده و بیان ، تشکل و اعتراض درهمه اشکال یکی از حقوق اساسی بشر است!
- سازماندهی ، تجمع ، اعتصاب و اعتراض علیه استبداد و صاحبان قدرت، حق اساسی همه است!
- این حق اساسی بشر است که هر کس نمایندگان قانونی خود را انتخاب کند و آنها نیز باید بتوانند آزادانه انتخاب کنند!
جدایی دین از دولت و سنت ها و تصمیمات غیرانسانی باید آشکار از آنها جلوگیری شود!
ما خواهان لغو مجازات اعدام را در سرتاسر جهان  بویژه نفی و لغو اعدام در ایران هستیم!
ما خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی در سراسر جهان و از جمله همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط در ایران می باشیم!

درپایان مجری برنامه باردیگرازجانب برگزارکنند گان به همه حاتضرین درآکسیون اعتراض و به دوستان سوئدی شرکت کننده خسته نباشید وتشکر اداشد و پایان آکسیون اعلان گردید.

لینک آلبوم عکس ها:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnjomanePanahandganIrani&set=a.1759016577570268

لینک ویدیویی:

لینک آغاز آکسیون
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10224972454164520
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10224972802253222
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10224973118781135

لینک قطعنامه پایانی
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10224973382027716

دو لینک زیر نمایش تاتر
https://www.facebook.com/673558359/videos/pcb.10158542343513360/10158542330483360

جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ
یکشنبه۲۰مهر۱۳۹۹برابر با۱۱اکتبر۲۰۲۰

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.