اعتراضات میلیونی کارگران، ۳۲ سندیکای کارگری و هزاران تن از دانشجویان در اندونزی

اعتراضات علیه اصلاحات ساختاری ضد کارگری، منجر به اتحاد مبارزاتی میلیونی کارگران، ۳۲ سندیکای کارگری و هزاران تن از دانشجویان در اندونزی شده است. ….

——————————————————

5413

اعتراضات میلیونی کارگران، ۳۲ سندیکای کارگری و هزاران تن از دانشجویان در اندونزی

در پی تصویب لایحه‌ی قانون کار، کارگران، زنان و دانشجویان اندونزی در مناطق صنعتی اطراف جاکارتا که کارخانه‌های الکترونیکی بسیاری در آن دایر است، اعتراضات خود را آغاز کردند.
تصویب این اصلاحات در حالی انجام شده است که این لایحه قانونی سه روز قبل از موعد تعیین شده تصویب شد تا به ادعای دولت اندونزی در زمینه بازنگری بیش از ۷۰ قانون موجود برای تسریع اصلاحات نزدیک شود.

معترضان معتقدند که این قانون بر وضعیت استخدامی آنها تاثیر می‌گذارد و حقوق بازنشستگی و بیمه خود را در صورت تبدیل وضعیت به‌شکل کارگران قراردادی مادام‌العمر از دست می‌دهند. از دیگر سو، چنین قانونی دوره حداکثری سه‌ساله قراردادها را حذف می‌کند و مزایای قطع همکاری را کاهش می‌دهد. دیگر اصلاحات در نظر گرفته شده به موجب این قانون، افزایش ساعات کاری بوده است.
با سرکوب دولتی و خشونت پلیس، تا کنون بیش از ۶۰۰ تن بازداشت شدند که بیشتر دستگیرشدگان را دانشجویانْ تشکیل می‌دهند.

منبع: راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.