قطعنامه به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی لغو مجازات اعدام

ما شرکت کنندگان در این مراسم جهانی، قاطعانه خواهان توقف فوری اعدام و لغو قانون اعدام انسانها در سراسر جهان هستیم! ….

—————————————————–

قطعنامه به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی لغو مجازات اعدام

اعدام در ایران و در سراسر جهان باید فوراً متوقف شود!

- از آنجا که انسان، انسان است و باید زنده بماند،
- از آنجا که اعدام یعنی سلب حق حیات انسان،
- از آنجا که لغو حکم اعدام دفاع از حق حیات است،
ـ از آنجا که انسانها حق حیات دارند و هیچ قانون و حکومتی نباید آن را سلب کند،
- از آنجا که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با به اجرا گذاشتن احکام اعدام، وحشیانه می خواهد برای تثبیت حاکمیت خود به این بربریت طبقاتی ادامه دهد،
- از آنجا که طی بیش از چهار دهه گذشته ایران از نظر تعداد اعدام ها دومین رقم جهانی با سالانه بیش از ۲۰۰ نفر اعدام را به خود اختصاص داده است،
- از آنجا که اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده و ایران جزو ۲۰ کشوری است که هنوز در آن حکم اعدام اجرا می شود،
- از آنجا که این حکم وحشیانه در ایران حتّا در مورد کودکان زیر ۱۸ سال هم اجرا می شود،
- از آنجا که هم اکنون ده ها انسان مبارز و آگاه در سراسر کشور در لیست سیاه دژخیمان رژیم برای اجرای حکم اعدام قرار دارند،
- از آنجائیکه، هیچ حق طبیعی، بدون تلاش و مبارزه نتوانسته بدست بیآید، یکایک حقوق و آزادی‌هایی که ما امروزه می‌شناسیم و از آنها دفاع می‌کنیم، حتی بنیادین‌ترین آنها که حق حیات باشد، محصول مبارزه، تاریخ و عقب راندن ساختارهای سرکوب و قدرت است. امروز هم حق حیات و منع مجازات اعدام مبارزه ای جدی و سراسری را می طلبد.

ما شرکت کنندگان در این مراسم جهانی، قاطعانه خواهان توقف فوری اعدام و لغو قانون اعدام انسانها در سراسر جهان هستیم!
ما خواهان لغو فوری احکام صادره برای تمام انسانها و توقف بلادرنگ اجرای این احکام ضد بشری هستیم.
ما خواهان منع تعقیب ها، احضارها، بازجوئی ها و … که اغلب به اتهامات واهی “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری”، “عضویت در فلان تشکل” و … به صدور حکم اعدام منجر می شود، می باشیم.

تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند!
کلیه افرادی که در لیست سیاه جمهوری اسلامی برای اعدام قرار دارند به حمایت فعال و گسترده تمامی نیروهای آزادیخواه، آگاه و مردمی جهان در کارزار جهانی برای لغو اعدام نیاز دارند.
مجازات اعدام، ممنوع باید گردد!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nahadhaye-hambastegi
http://nahadha.blogspot.com
https://t.me/nahadhayehambastegi

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.