اطلاعیه جمعی از کارگران غیر نیشکری

ما کارگران غیرنیشکری که سختی های زیادی به علت حضور بخش خصوصی در شرکت تحمل کرده ایم و تعداد زیادی از ما بلاتکلیف و اخراج هستند و قرارداهای بسیاری از ما پایان یافته است اعلام میکنیم که از روند لغو خصوصی سازی حمایت کامل میکنیم و مانند سایر همکاران موافق دولتی شدن شرکت با نظارت کارگری هستیم. ….

—————————————————

7tapeh-mosht

اطلاعیه جمعی از کارگران غیر نیشکری

ما کارگران غیرنیشکری که سختی های زیادی به علت حضور بخش خصوصی در شرکت تحمل کرده ایم و تعداد زیادی از ما بلاتکلیف و اخراج هستند و قرارداهای بسیاری از ما پایان یافته است اعلام میکنیم که از روند لغو خصوصی سازی حمایت کامل میکنیم و مانند سایر همکاران موافق دولتی شدن شرکت با نظارت کارگری هستیم.

ما اعلام میکنیم که مدیریت امثال کریمی پور و سایر بازنشسته های بازگشت به کار را قبول نداریم؛ شورای اسلامی را نماینده خود نمیدانیم؛ و فقط فعالین مستقل کارگری را نماینده خود میدانیم. اعلام میکنیم با توجه به حق کشی های زیادی که نسبت به ما انجام گرفته است در اسرع وقت برخورد لازم را با امثال کریمی پور و شورای اسلامی ها خواهیم کرد.

همه همکاران را به اتحاد و همدلی برای بیرون کردن بخش خصوصی و عوامل آنها و مدیران فاسد وابسته به آنها میکنیم و انتظار داریم همکاران در سایر بخش ها از حمایت همکاران غیرنیشکری دست نکشند. ما نود و پنج روز در اعتصاب بودیم و اگر در اجرای عملی مطالبات ما تاخیر ایجاد شود در کنار سایر همکارن باز هم دست به اعتراض و تجمع خواهیم زد. پیروری ما در گرو اتحاد همه ماست.

جمعی از کارگران غیر نیشکری -  ۱۵ مهر ۱۳۹۹

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.