طرح ملی مسکن برای نزدیکان دولت: زمین‌های عمومی با قانون خصوصی می‌شوند؟

هیأت دولت قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زمین‌های «مازاد» خود را در اختیار وزارت راه‌ و شهرسازی برای طرح ملی مسکن قرار دهند و به ازای این همکاری، ۵۰ درصد زمین «اهداءشده» به تأمین مسکن پرسنل دستگاه اجرایی تأمین‌کننده زمین اختصاص می‌یابد. ….

——————————————————–

5386

زمین‌های عمومی با قانون خصوصی می‌شوند؟
طرح ملی مسکن برای نزدیکان دولت

منبع: شرق
هیأت دولت قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زمین‌های «مازاد» خود را در اختیار وزارت راه‌ و شهرسازی برای طرح ملی مسکن قرار دهند و به ازای این همکاری، ۵۰ درصد زمین «اهداءشده» به تأمین مسکن پرسنل دستگاه اجرایی تأمین‌کننده زمین اختصاص می‌یابد. به‌واسطه همین قانون، وزارت جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه‌وشهرسازی امضا کرد که زمین تحویل بدهد و در ازای آن ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان، بازنشستگان و ایثارگران این وزارت‌خانه تحویل بگیرد.

تاکنون هزاران هکتار اراضی مرغوب کشاورزی در لواسانات، پارک ملی سرخه‌حصار و نظایر آن به تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. این درحالی‌است که تعداد پرسنل این وزارت‌خانه در سال ۹۷ حدود ۸۷ هزار نفر بوده است. کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، در رابطه با اینکه این اراضی تخصیص‌یافته دقیقا در کجاست توضیحی ارایه نکرد و فقط توضیح داد که این اراضی دیگر قابل کشت نیستند.

وزارت جهاد کشاورزی از جمله زمین‌داران بزرگ دولتی محسوب می‌شود که متولی توسعه کشاورزی در اراضی تحت مسئولیت خود است. اما این اراضی که در واقع مالکیتی عمومی دارد و وزارت‌خانه از لحاظ قانونی وکیل جامعه برای مدیریت آن است، با این مصوبه تبدیل به اراضی خصوصی شده‌اند که مسکنی مازاد بر تعداد پرسنل وزارت‌خانه را تأمین خواهند کرد. پرسش اینجاست که دولت چه پاسخی برای این خصوصی‌سازی اراضی عمومی دارد.

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.