پیام زندانی سیاسی و آموزگار بازنشسته، هاشم خواستار، از زندان «وکیل آباد» مشهد در گرامیداشت ۱۳ مهر، روز آموزگار

ما درایران درحالی به استقبال روز جهانی معلم می رویم، که فعالین معلمین را اعدام  می کنند (فرزاد کمانگر، کاظم پارسی). فعالین معلمین با حبسهای طولانی یا در زندانند (دکتر کمال جعفری، محمدحسین سپهری، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمدعلی زحمتکش، ارژنگ داوودی، مهدی فراهی شاندیز و…..) یا اخیرا آزاد شدند (رسول بداقی، محمود بهشتی و…..) یا زیر حکم هستند (معلمین کانون صنفی خراسان شمالی) ….

——————————————————-

hashem-khastar

پیام زندانی سیاسی و آموزگار بازنشسته، هاشم خواستار، از زندان «وکیل آباد» مشهد در گرامیداشت ۱۳ مهر، روز آموزگار

پنجم اکتبر برابر۱۳ مهر هر سال از سوی سازمان علمی فرهنگی یونسکو روز جهانی معلم اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بررسی مشکلات و قدردانی و تشکر از معلمان که قشر مرجع و پیشرو جامعه هستند می باشد.

ما درایران درحالی به استقبال روز جهانی معلم می رویم، که فعالین معلمین را اعدام  می کنند (فرزاد کمانگر، کاظم پارسی). فعالین معلمین با حبسهای طولانی یا در زندانند (دکتر کمال جعفری، محمدحسین سپهری، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمدعلی زحمتکش، ارژنگ داوودی، مهدی فراهی شاندیز و…..) یا اخیرا آزاد شدند (رسول بداقی، محمود بهشتی و…..) یا زیر حکم هستند (معلمین کانون صنفی خراسان شمالی).

جا دارد اینجا تشکرکنم از:
۱- همکاران فرهنگی هنرستان شهید یوسفی مشهد که پیوسته همدل و همراهم بودند.

۲- همکاران فرهنگی ناحیه ۶ آموزش و پرورش مشهد که در انتخابات کانون صنفی اعتمادک رده و بالاترین رای را به من دادند.

۳- از فرهنگیان خراسان بزرگ که در انتخابات هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان بالاترین رای به من دادند.

۴- از فرهنگیان سراسر ایران نمایندگان معلمان از سراسر ایران ۳۰ تیر ماه جلوی مجلس شورا برای احقاق حقوق معلمان و دانش آموزان تجمع اعتراضی داشتیم ۱۳۲ نفر ازما را دستگیر و به بازداشتگاه خیابان وزرا بردند ماموری آمد و گفت هاشم خواستار دادستان کار داره با بردن اسم من همه شما همکاران کف زدید و مانع بردنم شدید و گفتید دادستان کار دارد بیاد اینجا و با تایید شما همکاران من در بیانیه ها و مصاحبه ها خود را نماینده معلمان آزاده ایران معرفی می کنم.

۵- از هموطنان ایرانی و آزادیخواهان جهان و همه رسانه های جهان تشکر می کنم وقتی ماموران اطلاعات مشهد در آبان ۹۷ مرا از جلوی باغم ربودند و به بیمارستان روانی بردند و یا بارها رژیم جمهوری اسلامی مرا بازداشت و به زندان برده و هم اکنون نیز در زندانم پیوسته یار و یاور من و خانواده ام بودید که اگر شماها صدای من و خانواده ام نبودید من در صفحه روزگار نبودم.

در پایان شرمنده ام که علیرغم همه یاریها وهمدلیها نتوانستم کاری بکنم که در خور محبتهای شما عزیزان باشد ولی امیدوارم بالاخره سیاهی و تاریکی خواهد رفت و روز روشن خواهد امد.

سیدهاشم خواستار نماینده معلمان ایران
زندان وکیل اباد مشهد  ۱۲ مه

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.