فعالان ایرانی ساکن سوئد خواهان افزایش فشارها بر ایران به دلیل نقض حقوق بشر

نمایندگان جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران که تشکلی‌ست‌ از سوی فعالان ایرانی ساکن سوئد، در دیدار با نماینده وزارت امورخارجه خواستار حرکتی هماهنگ با اتحادیه اروپا از سوی سوئد، برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران شدند. ….

——————————————–

فعالان ایرانی ساکن سوئد خواهان افزایش فشارها بر ایران به دلیل نقض حقوق بشر

جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، در دیدار با وزارت امورخارجه، خواستار “حرکت هماهنگ سوئد و اتحادیه اروپا” برای جلوگیری از اعدام‌ها در ایران شدند. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان پارلمان سوئد در نامه‌ای خواهان افزایش فشار دولت سوئد بر ایران برای بهبود اوضاع حقوق بشر در این کشور شده‌اند.

نمایندگان جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران که تشکلی‌ست‌ از سوی فعالان ایرانی ساکن سوئد، در دیدار با نماینده وزارت امورخارجه خواستار حرکتی هماهنگ با اتحادیه اروپا از سوی سوئد، برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران شدند.

مهرداد درویش‌پور که به نمایندگی از این جمعیت در دیدار با نماینده وزارت امورخارجه حضور داشته است چنین می‌گوید: ما به رفتار دولت سوئد و اتحادیه اروپا انتقاد کردیم که واکنشی محکم در رابطه با اعدام‌ها در ایران نداشته‌اند.

نماینده وزارت امورخارجه در پاسخ به انتقادات می‌گوید که دولت سوئد واکنش داشته است و از  تویتهای وزیر امورخارجه یاد می‌کند. بخش رسانه‌های وزارت امورخارجه در اظهارنظری مکتوب برای ما نوشته است که: «وضعیت حقوق بشر کماکان در ایران جدی است. کمبودهای جدی در زمینه دادرسی در ایران وجود دارد و سوئد همچنان این موارد را در دیدار با همتایان ایرانی و در دیدار با اعضای اتحادیه اروپا و سازمان ملل مطرح خواهد کرد.»

از سوی دیگر یازده نماینده پارلمان سوئد در نامه‌ای که در روزنامه یوتبوری‌پستن منتشر شده خواهان فشار بیشتر به ایران برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران شده‌اند.

هفته گذشته سه کشور اتحادیه اروپا سفیران ایران را برای ادای توضیحات فراخوانده‌اند. این موضوعی است که بخشی از درخواست جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بوده است: ما از وزارت امورخارجه خواستیم تا سفیر ایران را برای ادای توضیحات فرا بخوانند.

—————
منبع: بخش فارسی رادیو سوئد
https://sverigesradio.se

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.