تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشاورزی نست به وضعیت شغلی خود

لازم به یاد آوریست که کارگران اخراجی بخش غیر نیشکر همچنان بعد از گذشت هفت ماه از سال ۹۹، بلاتکلیف میباشند،  تعداد این کارگران بیش از صد و بیست نفر است. ….

—————————————————-

5266

تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات کشاورزی نست به وضعیت شغلی خود

کارگران بخش دفع آفات کشاورزی که به کشت نیشکر مشغول هستند، نسبت به وضعیت امنیت شغلی خود از پیمانی به قرار داری، در روز یکشنبه ۶ مهر ماه، در محل کار خود در زمینهای زیر کشت، دست به اعتراض زدند، که این اعتراض با دخالت نیروهای انتظامی مستقر در محوطه هفت تپه روبرو شد. لازم به یاد آوریست که کارگران اخراجی بخش غیر نیشکر همچنان بعد از گذشت هفت ماه از سال ۹۹، بلاتکلیف میباشند،  تعداد این کارگران بیش از صد و بیست نفر است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از مطالبات به حق این کارگران، خواستار رسیدگی فوری به خواستهای کارگران می باشد.

دوشنبه ۷مهر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.