حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی

روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ که مصادف با نود و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه بود تعدادی از کارگران با تجمع در مقابل مدیریت شرکت دست به اعتراض برای احقاق حقوق خود زدند. تجمع روز گذشته با حمله با سلاح سرد و فحاشی به کارگران توسط مسئول بازرسی شرکت- جافرپور که خواهرزاده رئیس دادگستری شوش است- همراه شده بود که موجب اعتراض کارگران و مردم منطقه شد. ….

———————————————————–

7tapeh-mosht

حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی

روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ که مصادف با نود و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه بود تعدادی از کارگران با تجمع در مقابل مدیریت شرکت دست به اعتراض برای احقاق حقوق خود زدند. تجمع روز گذشته با حمله با سلاح سرد و فحاشی به کارگران توسط مسئول بازرسی شرکت- جافرپور که خواهرزاده رئیس دادگستری شوش است- همراه شده بود که موجب اعتراض کارگران و مردم منطقه شد.

به دستور جعفری چگنی و همراهی نظری-دادستان برای مقابله با کارگران اعتصابی و حمایت از جافرپور و اراذل و اوباش وابسته به کارفرما، امروز #یگان_ویژه ضد شورش وارد شرکت شد تا با تجمع کارگران برخورد کند.

کارگران تجمع کننده که از همکاران غیرنیشکری بودند شروع به توضیح علت تجمع و مسالمت آمیز و قانونی بودن تجمع حق طلبانه خود کردند. کارگران اعتصابی با خونسردی و هشیاری با موضوع برخورد کردند تا درگیری احتمالی رخ ندهد. بدین ترتیب نود و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور چهره خشونت آمیز حضور یگان ویژه همراه شد.

مسئولینی که قول و وعده اجرای فوری خلع ید را داده بودند، مسئولینی که قول بازگشت به کار همکارن فصلی-غیرنیشکری را داده بودند همگی در سکوت کامل فرو رفته اند و در عوض اراذل اوباش با شمشیر به کارگران حمله میکنند و یگان ویژه ضد شورش برای اعتصاب شکنی به شرکت میفرستند. مسئولین خوب بدانند که در هفت تپه، اعتصاب هرگز تمام نمیشود بلکه از حالت بسیار پر رنگ به مقدار کمرنگ تری به صورت موقت تغییر پیدا میکند اما به سرعت و دوباره سرباز میکند و مثلا به صورت تجمعات گسترده درون شهر ادامه پیدا میکند.

همکاران عزیز را به هشیاری و اتحاد هرچه بیشتر دعوت میکنیم. تنها راه تسریع در خلع ید این بخش خصوصی فاسد و اختلاسگر، تنها راه بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی از بخش های مختلف، و احقاق تمامی حقوق معوقه ما، تنها با تجمعات و اعتصابات پرشمار و باشکوه ممکن است. ما برای پیگیری این مطالبات به هیچ وجهی دست از اعتراض به شکل های مختلف برنخواهیم داشت!

زنده باد هفت تپه- زنده باد اتحاد

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- پنج شنبه – ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.