حداقل ۳۳ زندانی سیاسی و عقیدتی با احکام صادره زیر تیغ اعدام اند

اسامی زندانیان سیاسی و عقیدتی با احکام صادره زیر تیغ را مشاهده کنید ….

—————————————————

5131

حداقل ۳۳ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر با احکام صادره زیر تیغ اعدام اند

اسامی حداقل  ۳۳ زندانی سیاسی دیگر  حکم اعدام آنها صادر شده و زیر تیغ اعدام هستند. این اسامی به شرح زیر است:

زندان سنندج
۱- حیدر قربانی، احزاب اپوزیسیون کُرد
۲- محی‌الدین ابراهیمی،
۳- هوشمند علی‌پور،

زندان فشافویه
۴- امیرحسین مردای، اعتراضات آبان
۵- سعید تمجیدی،
۶- محمد رجبی،

زندان ارومیه

۷- رحیم برین، اعتراضات سال ۸۴ مهاباد
۸- شاکر بهروز، احزاب اپوزیسیون کُرد

زندان دستگرد اصفهان

۹- هادی کیانی، اعتراضات آبان
۱۰- عباس محمدی،
۱۱- مهدی صالحی،
۱۲- محمد بسطامی،
۱۳- مجید نظری،

زندان خرم آباد

۱۴- محمد کشوری، اعتراضات آبان

زندان شیبان اهواز
۱۵- حسین سیلاوی، فعال عرب اهوازی
۱۶- علی خسرجی،
۱۷- ناصر خفاجی،

زندان رجایی‌شهر (گوهردشت)
۱۸- فرهاد سلیمی، سیاسی عقیدتی اهل سنت
۱۹- قاسم آبسته،
۲۰- داوود عبداللهی،
۲۱- ایوب کریمی،
۲۲- انور خضری،
۲۳- خسرو بشارت،
۲۴- کامران شیخه،

زندان وکیل‌آباد مشهد
۲۵- حمید راست بالا، سیاسی عقیدتی اهل سنت
۲۶- فرهاد شاکری،
۲۷- کبیرسعادت جهانی،
۲۸- محمدعلی آرایش،
۲۹-عیسی عیدمحمدی،
۳۰- تاج‌محمد خرمالی،
۳۱- حکیم عظیم گرگیج،
۳۲- حافظ عبدالرحمن گرگیج،
۳۳- حسین وارسته سلیمانی، متهم به عضویت در داعش

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.