واکنش اسماعیل بخشی به اعدام نوید افکاری

گردن نوید رمقی برای طنابشان نگذاشته است، آیا همتی هست هنوز؟ ….

———————————————

5132

واکنش اسماعیل بخشی به اعدام نوید افکاری

اسماعیل بخشی، فعال کارگری در واکنش به اجرای حکم اعدام نوید افکاری در صفحه شخصی خود نوشت:
“طناب نفسش بریده شد تا نفسش را گرفت، گردنی عادی نبود جانش گرفته شد تا جانش را گرفت. گردن نوید رمقی برای طنابشان نگذاشته است، آیا همتی هست هنوز؟”

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.