پایان اعتصاب وتجمع کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان پس از ۳ روز در پی دست یابی به بخشی از مطالباتشان

قرار شده است ۸۰ درصد پاداش افزایش تولید پرداخت شود، به اضافه اینکه برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود. ….

——————————————————

5122

پایان اعتصاب وتجمع کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان پس از ۳ روز در پی دست یابی به بخشی از مطالباتشان

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت مطالبات که از روز سه شنبه ۱۱ شهریورآغاز شده بود پس از ۳ روز در پی دست یابی به بخشی از مطالباتشان خاتمه یافت.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ ۲۰ شهریور، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به برخی از خواسته‌های کارگران گفت: قرار شده است ۸۰ درصد پاداش افزایش تولید پرداخت شود، به اضافه اینکه برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود. وی افزود:همچنین قرار است،  لیست ماه که واریز نشده بود نیز انجام شود ونیروهای شرکتی نیز در هر ماه به ترتیب اولویت سابقه به قرارداد مستقیم با پارس سوئیچ تبدیل شوند.

او در خاتمه گفت: هم اکنون این شرکت دارای حدود ۳۵۰ کارگر است.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.