کارگری که قرارداد موقت دارد، اگر شکایت کند، به راحتی تعدیل می‌شود

رعایت حق و قانون مستلزم احیای قراردادهای دائم است تا کارگران جسارت پیدا کنند از حق و حقوق خود به خوبی دفاع کنند. ….

—————————————————

dastmozd

کارگری که قرارداد موقت دارد، اگر شکایت کند،  به راحتی تعدیل می‌شود

حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها: قراردادهای موقت مانع از برخورداری کارگران از دریافت حق مسکن شده است.

کارگری که قرارداد موقت دارد، اگر شکایت کند، زمان خاتمه قرارداد به راحتی تعدیل می‌شود؛ به همین دلیل است که بسیاری از کارگران در مقابل تضییع حق خود سکوت می‌کنند؛ کارفرما مزایای مزدی مثل حق مسکن را به آنها نمی‌پردازد اما آنها بازهم سکوت می‌کنند چون می‌دانند مراجعه به ادارات کار همان و بیکار شدن همان. در این شرایط، وقتی قرار است از شهریورماه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و دو تا مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی به کارگران تحت پوشش قانون کار پرداخت شود، این نگرانی همواره پابرجاست که در برخی کارگاه‌ها، کارفرمایان از زیر بار الزامات قانونی و پرداخت حداقل‌ها فرار می‌کنند.

رعایت حق و قانون مستلزم احیای قراردادهای دائم است تا کارگران جسارت پیدا کنند از حق و حقوق خود به خوبی دفاع کنند.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.