ظرفهای اعتراض و روش جنبش کارگری در مبارزه!

در بر نامه رادیو ره اورد امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹؛ اسماعیل مولودی (تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد) نگاهی دارد به روش و ظرفهای اعتراضات کارگری در جنبش کنونی طبقه کارگر. ….

————————————————————-

برنامه ای از رادیو ره اورد!
ظرفهای اعتراض و روش جنبش کارگری در مبارزه!

در بر نامه امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی نگاهی دارد به روش و ظرفهای اعتراضات کارگری در جنبش کنونی طبقه کارگر. تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد

————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.