جان باختن دو تن از کارگران معدن ذغال سنگ آق دربند سرخس در اثر انفجار

براساس آمارهای رسمی درکشور روزانه حدود ۶کارگر جانشان را براساس حوادث ناشی از کار ازدست میدهند. ….

———————————————

madan-aghdare

جان باختن دو تن از کارگران معدن ذغال سنگ آق دربند سرخس در اثر انفجار

متاسفانه بعلت حوادث ناشی از کار سالانه نزدیک به دوهزار تن از کارگران درکشور جان خودشان را ازدست میدهند و صدها کارگر هم سالانه در اثر همین حوادث دچار معلولیت های جدی و از کار افتادگی میشوند .

کشته شدن کارگران در حوادث ناشی کار سالهاست که ادامه دارد و بازرسی اداره کار وزارت کار،  هیچ نظارتی بر اینگونه کارگاهها نسبت به رعایت نکات ایمنی کار در کارگاهها و معادن  ندارد.
بواسطه نبود تشکل های سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری درکشور و سرکوب فعالین کارگری توسط عوامل امنیتی ، کارفرماهادر کارگاهها و کارخانه نه تنها هیچگونه هزینه ای برای رعایت نکات ایمنی وبهداشت کار برای کارگران انجام نمی دهند،  بلکه حقوق کارگران را هم با تاخیر چندین ماهه پرداخت میکنند .

براساس آمارهای رسمی درکشور روزانه حدود ۶کارگر جانشان را براساس حوادث ناشی از کار ازدست میدهند.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.