نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی

سخنرانی مهرداد درویش پور درباره نقش مردان در جلوگیری از خشونت علیه زنان با رویکرد به خشونت های ناموسی ….

——————————————————

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.