دهمین روز از اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو گاه‌های ایران

امروز اعتراض سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌های برق ایران، ‌برای دهمین روز متوالی همچنان ادامه داشت. ….

———————————————–

4877

دهمین روز از اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو گاه‌های ایران

بر اساس گزارش‌های دریافتی، پالایشگاه بید‌خون و شرکت حلقه صنعت ایران‌ کاملا تعطیل شده است. همچنین شرکت تنش‌گستر و بقیه در اعتصاب بسر می‌برند. کارگران شرکت‌های عمران صنعت، فرزین مرادی، رگبی پویا، نصب گیل صنعت و کیهان پارس نیز در اعتصاب و در خانه هستند.  سرپرستان و مسئولین سایت‌ها و فاز‌ها در وحشت از عاقبت این اعتصابات، تلاش می‌کنند از طریق ‌پیمانکاران‌ و دیگر عوامل‌شان با دادن وعده و وعید، کارگران را به کار بازگردانند ولی تاکنون موفق نشده‌اند.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.