پرستاران نیز به اعتراض سراسری پیوستند: اعتراض هماهنگ پرستاران در چند استان کشور!

در یک اقدام هماهنگ نیروهای شرکتی وزارت بهداشت امروز۹۹/۵/۲۰ در تعدادی از استانهای کشور دست به تجمع در مقابل استانداری ها زدند ….

——————————————————-

4875

پرستاران نیز به اعتراض سراسری پیوستند: اعتراض هماهنگ پرستاران در چند استان کشور!

در یک اقدام هماهنگ نیروهای شرکتی وزارت بهداشت امروز۹۹/۵/۲۰ در استان های زیر دست به تجمع در مقابل استانداری ها زدند:

  • خراسان رضوی
  • خوزستان
  • یزد
  • اراک
  • لرستان
  • کرمان
  • ارومیه

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.