پنجاه و دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری

بخش خصوصی و اختلاسگران را از هفت تپه بیرون میکنیم و هفت تپه را پس میگیریم. ….

————————————————–

7tapeh53

پنجاه و دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری

چهار شنبه- ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.