اعتصاب کارگران مناطق اقتصادی و پتروشیمی و کارکنان شرکت نفت و گاز به طور همزمان

اعتصاب اعتراضی است به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان این مناطق اقتصادی ….

—————————————————————-

4790

کارگران مناطق اقتصادی و پتروشیمی و کارکنان شرکت نفت و گاز به طور همزمان در بخش های وسیعی از مناطق جنوب کشور دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب گسترده که از صبح امروز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ از طرف کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان آغاز شده است، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان این مناطق اقتصادی صورت گرفته است.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.