ادامه مشکل بیکاری کارگران ساختمانی

دولت بودجه خاص به ما اختصاص دهد ….

—————————————————-

3019

ادامه مشکل بیکاری کارگران ساختمانی

جمعی از کارگران ساختمانی استان کردستان در تماس با خبرنگار ایلنا از بیکاری و بی پولی خود انتقاد کردند. این کارگران می گویند: از ابتدای آمدن کرونا تا امروز یعنی بیش از پنج ماه است که بیکاریم و هیچ محلی برای تامین درآمد نداریم. این کارگران که تعدادی از آنها توانسته اند سهمیه بیمه دریافت کنند؛ می گویند: در این بیکاری باید حق بیمه ماهانه را از جیب خالی بپردازیم. از سوی دیگر، اگر ما بیمه شده هستیم و هر ماه حق بیمه می پردازیم، چرا بیمه بیکاری به ما اختصاص نمی‌دهند؟! این کارگران خواستار اختصاص بودجه خاص برای بیمه بیکاری کارگران ساختمانی هستند و می‌گویند: در این شرایط خاص کشور که بیکاری دامان کارگران ساختمانی به خصوص در استان‌های محروم و مرزی را گرفته است، دولت باید بودجه خاص برای بیمه بیکاری اختصاص دهد؛ در غیر این صورت، بحران معیشتی خانوارهای کارگری را از پا خواهد انداخت.

پیش از این، میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کردستان) از بیکاری بیش از پنجاه درصدی کارگران ساختمانی این استان بعد از آمدن کروناویروس خبر داده بود و اعلام کرد: کرونا هم ساختمانی ها و هم کولبران را بیکار کرده است.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.