احضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

طی ابلاغیه دادگاه، یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به نام حسن کهنکی به اتهام اخلال در نظم عمومی،  روز یکشنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام در دادگاه شوش  باید حضور داشته باشد. ….

—————————————————

4746

احضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای کارگران را شدیدا  محکوم می‌کند. تهدید وارعاب کارگرانی که بیش از سه ماه است دستمزد خود را نگرفته اند چاره کار نیست!

۹/تیر/۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.