کمیته همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران ـ فرانکفورت: با اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه همصدا شویم!

اعتراضات اجتماعی در حال گسترش است واعتصاب هزاران نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اکنون چندین هفته است که ادامه دارد. کارگران هفت تپه با اعتصاب و طرح  مطالبات خود در حال حاضر پیشتاز جنبش کارگری ودیگر جنبش های اجتماعی ونیازمند همراهی و همصدایی هستند. از جمله خواستهای آنها که مطالبه اکثریت جامعه نیز می باشد دریافت فوری حقوق های معوقه،جلوگیری از خصوصی سازی ها و بیکار سازی ها وجلوگیری از اختلاس و دزدی است که منشا ء آن در رژیم اسلامی می باشد. ….

—————————————————

7tapeh-45

با اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه همصدا شویم!

رژیم جمهوری اسلامی از چهل سال پیش که قدرت را در دست گرفت تنها با اعدام دهها هزار نفر، زندانی کردن و شکنجه مخالفین وسرکوب اعتراضات ، تحمیل فقر، بیکاری و انواع نابسامانی های اجتماعی واستبداد مطلق در ایران حاکمیت کرده است.درطی بیست سال گذشته اعتراضات کارگری به سیاست های خصوصی سازی ها و بیکار سازی ها و قراردادهای موقت وکاهش دستمزدها افزایش یافت و روزانه به اشکال مختلف در جریان بوده و هست.اعتراضات اجتماعی که در طی چهل سال حاکمیت رژیم کماکان در جریان بوده است ازدهسال پیش اوج گرفت و مشخصن به صورت دو خیزش اجتماعی دردیماه ۹۶ و آبان ۹۸ درمقابل حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داری ایستاد.بموازات اعتراضات کارگری، معلمان و دانشجویان و پرستاران و بازنشستگان نیزبه همبستگی با آنها پیوستند وزنان دراین مبارزات بویژه نقش بسیار فعالی داشته و دارند.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی اکنون به اشکال مختلف در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ونیزمنطقه ای در بحران عمیقی بسر می برد  واعتراضات اجتماعی که از سه سال گذشته آغاز گشته است نه تنها ناتوانی رژیم در حل بحران هایش را نشان داده اند بلکه با حضورگسترده درخیابانها ،خواهان سرنگونی آن شده اند.خیزش سراسری شهرهای ایران در آبان ماه با خواست سرنگونی رژیم اسلامی بوقوع پیوست که تنها با کشتارصدهها نفر و بازداشت هزاران نفر موقتن فروکش کرد. شلیک موشک های رژیم ایران به هواپیمای مسافربری اکرائین که به مرگ ۱۷۶ نفرانجامید موجی دیگراز ازاعتراضات اجتماعی را در پی داشت. با شیوع کرونا در ایران که تاکنون به مرگ هزاران نفر وآلوده شدن تعداد بیشماری در ایران انجامیده است،جمهوری اسلامی بدون هیچ اقدامی در جهت بهداشت و سلامتی شهروندان ،از فاصله گذاری و در قرنطینه بودن مردم بیشترین استفاده را در جهت خروج از بحران های متعددش کرده است و از جمله بازداشت فعالین اجتماعی و شکنجه واعدام زندانیان سیاسی را افزایش داده است. درچنین شرایطی که اکثریت جامعه در گرسنگی و فلاکت بسر می برند اعتراضات اجتماعی در شرف وقوع است . رژیم اسلامی که خود نیز بدین واقف است برای پیش گیری از گسترش اعتراضات اجتماعی تنها به سرکوب و نیروی نظامی اتکا دارد که آنهم دیگر کارایی ندارد. اکنون نیز صدور حکم اعدام برای جوانان بازداشتی آبانماه ۹۸، برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلو گیری از وقوع اعتراضات اجتماعی  است .

اعتراضات اجتماعی در حال گسترش است واعتصاب هزاران نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اکنون چندین هفته است که ادامه دارد. کارگران هفت تپه با اعتصاب و طرح  مطالبات خود در حال حاضر پیشتاز جنبش کارگری ودیگر جنبش های اجتماعی ونیازمند همراهی و همصدایی هستند. از جمله خواستهای آنها که مطالبه اکثریت جامعه نیز می باشد دریافت فوری حقوق های معوقه،جلوگیری از خصوصی سازی ها و بیکار سازی ها وجلوگیری از اختلاس و دزدی است که منشا ء آن در رژیم اسلامی می باشد.

زنده باد همبستگی کارگری
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی در ایران
زنده باد سوسیالیسم

کمیته همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران ـ فرانکفورت
ژوئیه ۲۰۲۰

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.