۲۲ میلیارد دلار ارز گم شد

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه به بهانه تخصیص ارز دولتى، دست کم ۲۲ میلیارد دلار ارز این کشور در شرایط تحریم ناپدید شده است، گفت: برخلاف رئیس جمهور که معتقد است ارز متعلق به دولت است، معتقدم ارز متعلق به کشور و مردم است. ….

———————————————-

arz-2

۲۲ میلیارد دلار ارز گم شد

به گزارش اقتصاد نگار؛ جمال رزاقى در گفت و گو با ایلنا گفت: دولت باید تخصیص ارز  ۴۲۰۰ تومانى را به دلیل فسادها و رانت هاى انجام شده  قطع کند، اما به جاى تخصیص آن منابع به عنوان کوپن، باید به همان میزان بر دستمزد جامعه کارگرى و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى بیفزاید. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانى نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانى اعتراض جدى داشته و دارد، افزود: ما معتقدیم ارز دولتى جز فساد نتیجه‌اى در بر نداشته است.

رئیس اتاق بازرگانى فارس در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره جلوگیرى از تخصیص ارز دولتى و اعطاى کوپن به خانوار نیازمند تصریح کرد:معتقدم به جاى اعطاى کوپن، باید مابه ازاى ارز دولتى و ارز آزاد به عنوان یارانه دستمزد به اقشار حقوق بگیر و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى پرداخت شود. جمال رازقى با بیان اینکه در سیستم کوپنى نیز فساد ایجاد مى شود، خاطر نشان کرد: چراکه در چرخه توزیع کالاهاى کوپنى نیز فساد به بار مى آید. رازقى با تأکید بر اینکه طرح کوپنى شدن کالا و دارو به سود اقشار نیازمند نیست، خاطرنشان مى کند: باید از هر اقدامى که مى تواند منجر به ایجاد فساد شود، جلوگیرى شود.

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.