هپکو در ازای بدهی دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد

4702

هپکو در ازای بدهی دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد
همین یک نمونه هپکو، با تمام روایت‌های ۱۵ سال اخیر آن کافی است تا به آشفتگی برنامه خصوصی‌سازی‌ از یک سو و سردرگمی در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی از سوی دیگر پی ببریم. بیش از ۵ بار دست به دست کردن بزرگ‌ترین کارخانه تجهیزات سنگین کشور میان دولت و بخش خصوصی که حاصل آن چیزی جز ورشکستگی کارخانه، توقف تولید و برگزاری بیش از ۱۰ اعتصاب و اعتراض کارگری در سال‌های اخیر نداشته است.

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.