فاجعه در حاشیه رودخانه کارونِ “دشت سوسن ایذه” / رها کردن تعداد زیادی مرغ مُرده و بیمار در کنار رودخانه

تعداد زیادی مرغ که به علت داشتن بیماری از بین رفته اند، بدون رعایت مسائل بهداشتی در حاشیه رودخانه کارون، رها شدند. ….

——————————————————

4662

فاجعه در حاشیه رودخانه کارونِ “دشت سوسن ایذه”
رها کردن تعداد زیادی مرغ مُرده و بیمار در کنار رودخانه

ایلنا:

با اعلام و تماس های متعدد برخی شهروندان ایذه ای ، اهالی دشت سوسن  این شهرستان از رخ داد یک فاجعه در حاشیه رودخانه کارون، پرده برداشتند.

بر اساس اعلام شهروندان، حجم عظیمی از مرغ های مُرده که مشکوک به بیماری بودند در سکوت خبری و بطور پنهانی، دقایقی پیش در حاشیه رودخانه کارون، به دور از چشم مدیران بهداشت شهرستان ایذه، رها شدند.
بدون شک این اقدام می تواند با توجه به شرایط فعلی و بیماری ویروس کرونا، باعث انتشار بیماری های واگیردار و جدیدی در این منطقه شود. تا این لحظه هیچ گونه واکنش و پاسخی از سوی مدیران مسئول در حوزه بهداشت، صورت نگرفته است.

دشت سوسن یکی از مناطق تفریحی و توریستی شهرستان  ایذه واقع در استان خوزستان است.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.