برلین نسبت به فعالیت های گستردۀ جاسوسی سپاه قدس در این کشور هشدار داد

سرویس های اطلاعاتی آلمان در گزارشی که جمعه گذشته منتشر کردند هشدار دادند که جاسوس های سپاه قدس در خاک آلمان فعال هستند و یکی از آنها به تازگی دستگیر شده است. ….

——————————————————-

برلین نسبت به فعالیت های گستردۀ جاسوسی سپاه قدس در این کشور هشدار داد

به گزارش رادیو فرانسه، این گزارش که توسط وزارت کشور آلمان منتشر شده تصریح می کند که “اعضای سپاه قدس فعالیت های گستردۀ جاسوسی در آلمان علیه طرفداران اسرائیل و یهودیان انجام می دهند.” گزارش سرویس های اطلاعاتی آلمان بعید نمی داند که فعالیت های جاسوسی سپاه قدس به قصد انجام حملات در آینده صورت می پذیرد.

سرویس های اطلاعاتی آلمان در گزارش خود تأکید می کنند که در سال ٢٠١٩ یکی از اعضای سپاه قدس در ایالت هسن در مرکز آلمان دستگیر شده است. همین منابع گفته اندند که تحقیق در مورد این فرد و همچنین ده عضو دیگر سپاه قدس که به اتهام جاسوسی در اواخر سال ٢٠١٧ در آلمان دستگیر شده اند، ادامه دارد.

به گفتۀ سرویس های امنیتی آلمان فعالیت های سرویس های اطلاعاتی ایران در خارج عمدتاً مخالفان جمهوری اسلامی ایران را آماج قرار می دهند. همین گزارش می افزاید که “جاسوسی و مقابله با مخالفان حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور همچنان کانون فعالیت های سرویس های اطلاعاتی ایران است که یکی دیگر از فعالیت هایشان در کشورهای غربی جمع آوری اطلاعات در زمینه های سیاسی، نظامی، تجاری و علمی است.” سرویس های اطلاعاتی آلمان در گزارش خود جمهوری اسلامی ایران را “یکی از حامیان اصلی یهودستیزی در جهان” توصیف کرده اند.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.