سی‌ومین روز اعتصاب هفت‌تپه امروز سه شنبه – ۲۴ تیر ۱۳۹۹

سی‌ومین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه صبح امروز با حضور تعداد زیادی از کارگران در درب فرمانداری برگزار شد  ….

—————————————————

7yapeh-30

سی‌ومین روز اعتصاب هفت‌تپه امروز سه شنبه – ۲۴ تیر ۱۳۹۹

سی‌ومین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه صبح امروز با حضور تعداد زیادی از کارگران در درب فرمانداری برگزار شد. در ادامه کارگران شعار زنان در داخل شهر شوش راهپیمایی کردند. در این تجمع، کارگران اعلام کردند که در این شرایط جاری هیچ نوع مذاکره با مسئولین و عوامل کارفرما مورد تایید کارگران هفت‌تپه نیست و تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.