سه‌شنبه بیست و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

کارگران با شعار، کارگران هفته ایم گرسنه آیم گرسنه آیم  در شهر شوش راهپیمایی کردند. ….

—————————————————

logo-7tapeh

سه‌شنبه بیست و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

کارگران با شعار، کارگران هفته ایم گرسنه آیم گرسنه آیم  در شهر شوش راهپیمایی کردند.

با گذشت ۲۳ روز از اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه هیچ مسئولی!!؟ تاکنون درمیان کارگران حضور نداشته وصدای حق طلبی کارگران، تا اکنون بی جواب مانده است.
امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها گذشته اعتصاب خود را درشوش به صورت راهپیمایی و با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته است و گونه بی احترامی،تهدید  و ارعاب  کارگران نیشکر هفت‌ تپه، محکوم است.

۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.