کارگران هفت‌ تپه در بیست و یکمین روز اعتصابِ خود در خیابان‌های شوش تظاهرات کردند

در بیست و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه دراعتراض به بخش فاسد خصوص که هفت‌ تپه را به نابود کشانده، خواستار: بازگشت همکاران اخراجی خود ازجمله اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، سالار بیژنی و محمد خنیفری می باشیم ….

—————————————————————-

4567

کارگران هفت‌ تپه در بیست و یکمین روز اعتصابِ خود در خیابان‌های شوش تظاهرات کردند

در بیست و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه دراعتراض به بخش فاسد خصوص که هفت‌ تپه را به نابودی کشانده، خواستار:

✔️ بازگشت همکاران اخراجی خود از جمله اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، سالار بیژنی و محمد خنیفری می باشیم.
✔️ پرداخت دستمزد های فروردین واردیبهشت ماه و امنیت شغلی تمام کارگران هفت تپه.
✔️ اعتصاب ادامه خواهد داشت!

با گذشت ۲۱ روز از اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه هیچ مسئولی تاکنون در میان کارگران حضور پیدا نکرده است. بعد از گذشت سه ماه و نیم از سال ۹۹ تنها دستمزد یک چهارم کارگران پرداخت شده، (دستمزد فروردین) و هیچ گونه خبری از پرداخت دستمزد دیگر کارگران نیست.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران میباشد.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

۱۵ تیر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

logo-7tapeh

——————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.