جواب کوبنده و قاطع آتنا دائمی بعد از شنیدن حکم حبس مجدد و شلاق

من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست و هر یک حکم جدید یعنی تایید آزادی من هستم تا زنده ام. ….

—————————————————————-

atena-daemi-2

جواب کوبنده و قاطع آتنا دائمی بعد از شنیدن حکم حبس مجدد و شلاق

من امروز باید بعد از پنج سال آزاد میشدم اما همه میدانند تا زمانی که جمهوری اسلامی هست همه جای ایران زندان ست اما من آزادم انقدر آزادم که مدام فکر میکنند با دادن حکم جدید میتوانند من را زندانی کنند اما برای من این احکام خنده دار است حتی همان شلاق.

من برای مردمی که آبان ۹۸ کشته شدند عزاداری کردم اینا اتهام زدن که در محرم بزن و برقص کردم بله من برای مظلوم های زمانه ام عزاداری میکنم و شلاقش رو هم خواهم خورد نوش جان آن کسی که میخواهد این شلاق را بزند چون همیشه گفته اند یکی بزنی دو تا میخوری اینها یک عمرست که دارند مردم را شلاق میزنند و این شلاق در برابر اون همه گلوله ای که در این ۴۰ سال در قلب و مغز آدما رفته و کشته چیزی نیست فدای سر خانواده های کشته شده ها.

انقدر این دادگاه های فرمایشی و این حکم و احکام دیگری که برایم صادر کردن و میکنن مسخره اس که حتی به آن اعتراض هم نخواهم کرد که وقت داشته باشند برای پرونده های دیگری که میخواهند برایم باز کنند.

من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست و هر یک حکم جدید یعنی تایید آزادی من هستم تا زنده ام.

آتنا دائمی
زندانی سیاسی
زندان اوین

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.