بدهی۳۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است گفت: طی ۷ سال گذشته نتوانست کاری برای تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات انجام دهد. ….

————————————————————–

بدهی۳۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

اکبر شوکت در گفتگو با خبرگزاری  مهر با اشاره به اینکه امیدواریم تا یک ماه آینده اتفاقات خوبی در خصوص همسان سازی حقوق رخ دهد گفت: در حال حاضر که شرایط بحرانی است رسیدن به اهداف مورد نظر نیاز به اقدامات خلاقانه دارد که بهترین این اقدام، واگذاری شرکت های سودده به تامین اجتماعی برای اجرای قانون همسان سازی است. آن هم در شرایطی که نرخ های بورس واقعی نیست و به حبابی تبدیل شده است و باید کمک کنیم بهترین اتفاق برای ۴۵ میلیون جامعه هدف تامین اجتماعی بیفتد. وی با تاکید بر اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، اظهار داشت: دولت باید هر سال بخشی از بدهی های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند در غیر این صورت هرسال به مطالبات سازمان افزوده می شود.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت روحانی طی ۷ سال گذشته نتوانست کاری برای تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات انجام دهد. حداقل در این یک سال پایانی فکری برای امنیت خاطر و آرامش بازنشستگان انجام دهد و با همان بدهی ای که سازمان را تحویل گرفت (۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) در پایان دولت نیز با همان از ما خداحافظی کند. وی تاکید کرد: چند سال قبل به دولت گفتیم منطقه مکران را به ما بدهد. اگر این اتفاق رخ می داد هم برای مردم منطقه خوب بود و هم برای جامعه هدف تامین اجتماعی و در این صورت دولت می توانست بخش عمده ای از بدهی های خود را تسویه کند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و تفکر خلاقانه که می شود با آن مدیریت کرد، وجود ندارد. وی افزود: امیدواریم در مدت باقیمانده راهکاری موثر و خلاقانه برای پرداخت مطالبات و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود چرا که این قشر زحمت کش بعد از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه نباید برای حداقل های زندگی خود در مضیقه باشند و حقوق پایین تر از خط فقر دریافت کنند.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.