کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند

اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده‌اند. ….

——————————————————

4814

کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره بها نیست. اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده‌اند.
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در انتظار تصویب هیات دولت است و توقع و خواسته جامعه کارگری این است که این مصوبه از اول فروردین ماه اعمال شود.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.