سی خرداد شصت فراموش شدنی نیست!

نگاه اسماعیل مولودی تحلیلگر سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد به کودتای خونین فاشیسم اسلامی در دهه شصت ….

———————————————————-

برنامه ای از رادیو رهاورد!

سی خرداد شصت فراموش شدنی نیست!

در بر نامه امروز چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ خورشیدی؛ نگاهی به  کودتای خونین فاشیسم اسلامی در دهه شصت. اسماعیل مولودی تحلیلگر سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد

—————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.