حمایت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران از خسرو صادقی بروجنی

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به تایید حکم زندان خسرو صادقی بروجنی اعتراض کرد. ….

————————————————————–

Khosrow Sadeghi Boroujeni

حمایت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران از خسرو صادقی بروجنی

به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به تایید حکم حبس برای خسرو صادقی بروجنی (روزنامه‌نگار حوزه رفاه و تامین اجتماعی) اعتراض کرد.

در این بیانیه، ضمن تاکید بر ضرورت آزادی بیان، از مرجع عالی قضایی درخواست شده در حکم هفت ساله صادر شده تجدیدنظر کند.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.