۹ سال حبس تعزیری برای عادل عساکره

عادل عساکره، معلم مدارس روستاهای صفحه‌ (شادگان) به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. ….

—————————————————————————-

4748

عادل عساکره، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی تاریخ است که پیشتر در اردیبهشت ۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با تودیع وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
اتهامات وی، انتشار مطالب پیرامون بودجه‌ی حوزه‌ی علیمه و مراکز وابسته آن، تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبری و مقامات و اقدام علیه امنیت ملی به‌همراه شکایت دفتر حمایت قضایی ایثارگران شادگان بوده است.

——————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.