اعتصاب کارگران نیشکرهفت امروز وارد پنجمین روز خود شد

تا اکنون که پنج روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌ تپه می گذرد هیچ گوش شنوایی! صدای مطالبات  کارگران را نشنیده است. ….

——————————————————–

logo-7tapeh

اعتصاب کارگران نیشکرهفت امروز وارد پنجمین روز خود شد

تا اکنون که پنج روز از تجمع کارگران نیشکر هفت‌ تپه می گذرد هیچ گوش شنوایی! صدای مطالبات  کارگران را نشنیده است. همه مسئولین!!؟ گوش هایشان پر شده از پنبه بی عدالتی، همراه با چشم هایی به ظاهر باز، اما دریغ از سر سوزنی وجدان!
این افراد که مسئولین خطابشان می کنیم نمی خواهند و در توانشان هم نیست که صدای کارگران زحمتکش هفت تپه را که در گرمای بالای پنجاه درجه  مشغول به کار  هستند را بشنوند.
مسئولین این سرزمین  خنده دار هستند، اما غم نان، خنده را از ما گرفته است.

امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها وسالها ی گذشته تجمع اعتراضی  خود را درمقابل دفتر مدیریت شرکت ادامه دادند، دفتری، که مدیرش در کنار خانواده، خوش و خرم، شاد و شنگول در نقاط خوش آب  و هوای تهران، خوش می گذراند.
در تجمع امروز تمامی بخش های مختلف از جمله کشاورزی، کارخانه، زیربنایی، تجهیزات و مکانیکی، امور اداری وسایر ادارات حضور داشتند.
کارگران نه تنها خواستار پرداخت دستمزد های فروردین و اردیبهشت و تمدید دفترچه درمانی وخدماتی خود هستند، بلکه خواهان بازگشت به کار چهار همکار اخراجی خود، آقایان اسماعیل بخشی،ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی، می باشند.
همچنین بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه یکی از خواست های همیشگی کارگران هفت تپه میباشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر اعلام میدارد.
هرگونه بی احترامی به کارگران اعتصابی و ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب کارگران شدیدا محکوم است.
ما خواهان رسیدگی فوری  به خواسته های کارگران اعتصابی هستیم.

۳۰خرداد ماه  ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.