پنج سال حبس برای ابوالفضل نژادفتح فعال صنفی دانشجویی دانشگاه تهران

ابوالفضل نژادفتح طی دادگاه تجدیدنظری که به صورت غیابی برگزار گردید، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شد. ….

———————————————————–

abolfazl-nezhadfath

ابوالفضل نژادفتح فعال صنفی دانشجویی و دانشجوی انسانشناسی دانشگاه تهران که از بازداشت شدگان آبان ٩٨ بود، طی دادگاه تجدیدنظری که به صورت غیابی برگزار گردید، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شد.
این فعال صنفی طی دادگاه بدوی خود از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده بود که عملا پنج سال آن قابل اجرا بود.

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.