پرونده فساد ۷.۵ میلیارد دلاری

مه آفرید امیرخسروی با پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد؛ امروز اما در خرداد ۱۳۹۹، با پرونده‌ای مواجه هستیم که ۴۵ برابر بزرگ تر از پرونده مه آفرید است! ….

————————————————————

4720

پرونده فساد ۷.۵ میلیارد دلاری

مه آفرید امیرخسروی با پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد؛ امروز اما در خرداد ۱۳۹۹، با پرونده‌ای مواجه هستیم که ۴۵ برابر بزرگ تر از پرونده مه آفرید است!
سهم کل ایرانی‌ها از فروش نفت شان ۸ میلیارد دلار در سال بوده است و در همان حال جلیل سبحانی و همدستانش در پتروشیمی متهم به اخلال و حیف و میل ۷.۵ میلیارد دلار هستند.

“جلیل سبحانی” که هم اکنون به عنوان متهم ردیف ششم پرونده‌ای به اتهام رشوه ۱۵ میلیون تومانی محاکمه می‌شود، در پرونده دیگری که به عنوان “جعبه سیاه پتروشیمی ایران” نام برده می‌شود و او همدستانش متهم است به اخلال اقتصادی به رقم ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو!
اگر این پرونده مستقلاً بررسی شود – که می‌شود – تیتر یک رسانه‌های کشور می‌شود!

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.