چاپ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول توسط سیستم بانکی در سال ۱۳۹۸

4706

چاپ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول توسط سیستم بانکی در سال ۱۳۹۸

میزان خلق نقدینگی (چاپ پول) توسط سیستم بانکی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال بود که در نتیجه عملکرد (برداشت پول) بانکهای خصوصی و دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ صعود کرد.
در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰۰ تریلیون تومان پول (نقدینگی) چاپ شد که ۵۰ درصد بیش از مخارج جاری دولت بود. با این وجود دولت به بهانه تنگنای مالی با افزایش نرخ ارز، بنزین و مایحتاج عمومی دست در جیب مردم کرد.
در پایان ماجرا دولت و مردم ندارتر و ائتلاف غالب (وابستگان قدرت و خصولتی ها) داراتر شدند.

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.