بهروز سورن: کوتوله ای که میخواست دنیا را زیر و رو کند!

تصاویر منتشر شده جدید از این واقعه هولناک نشان میدهد که در این جنایت سایر پلیس ها نیز شرکت داشته اند. پلیس هایی که با فشار بر سایر نقاط پیکر روی زمین جورج فلوید پروسه مرگ دردناک او را تسریع کرده و در این اقدام مشارکت ورزیده اند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از سوئی معترضان را به سرکوب با دخالت و فراخوان به ارتش تهدید میکند و از سوی دیگر در برابر تظاهرکنندگان مقابل کاخ سفید به پناهگاه میگریزد. ….

——————————————-

بهروز سورن: کوتوله ای که میخواست دنیا را زیر و رو کند!

هشتمین روز اعتراضات سراسری علیه نژادپرستی و قتل شوک آور جورج فلوید سپری شد. همانطور که انتظار میرفت اعتراضاتی که در مینیاپلیس صورت گرفت و آغاز شد بسرعت و شتابان خصلتی سراسری و دهها شهر آمریکا را در برگرفت. صحنه فیلم غم انگیز تر و دردناکتر از آن بود که مخاطب و بیننده خود را بدون واکنش رها کند. این قتل فجیع اگر چه بی سابقه نبود اما قلب هر انسانی را بدرد می آورد. اعتراضات به این اقدام نفرت انگیز پلیس فاشیست در محدوده کشور آمریکا محصور نشد و در این لحظات واکنشی جهانی را برانگیخته است.

در تعدادی از کشورها اعتراضات خاطرات تلخ گذشته را نیز یادآور شده است و خشم فروخفته نسبت به حوادثی که پیش از آن اتفاق افتاده را بیدار کرده است.

تصاویر منتشر شده جدید از این واقعه هولناک نشان میدهد که در این جنایت سایر پلیس ها نیز شرکت داشته اند. پلیس هایی که با فشار بر سایر نقاط پیکر روی زمین جورج فلوید پروسه مرگ دردناک او را تسریع کرده و در این اقدام مشارکت ورزیده اند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از سوئی معترضان را به سرکوب با دخالت و فراخوان به ارتش تهدید میکند و از سوی دیگر در برابر تظاهرکنندگان مقابل کاخ سفید به پناهگاه میگریزد. او و دولتش هم اکنون در میان دو بحران کمر شکن قرار گرفته اند کرونا و خروش توده ای علیه راسیسم.این دومی میتواند در صورت تداوم و گسترش شرایطی را بوجود آورد که ترامپ و همدستان میلیاردر او (نتوانند نفس بکشند!).

بر اساس گزارشات تازه معترضان هر روزه حلقه محاصره حول کاخ سقید را تنگ تر میکنند و روز به روز بر جمعیت حاضر در این محل افزوده می گردد.

بی شک این برآمد توده ای علیه نژادپرستی در تاریخ مبارزات مردم جهان به نقطه عطفی فراموش نشدنی تبدیل شده و خواهد شد. بر اساس نظریه هایی وسعت این اعتراضات سراسری از زمان مارتین لوتر کینگ سابقه نداشته است اگر چه کشتار سیاهپوستان توسط پلیس نژادپرست آمریکا همواره جریان داشته است. امروزه در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور جوانان در خیابانند و بعلت خطر کرونا سالمندها از پنجره خانه هایشان با انها همراهی می کنند.

مخالفت ها با اقدامات پلیس مزبور و تهدیدات ترامپ نیز ابعاد گسترده ای یافته است. فرمانداران ایالات متعدد و پلیس هایی که به جمعیت معترض می پیوندند و یا در برابر معترضان زانو میزنند و یا همراه آنان بطور سمبلیک روی زمین همانند جورج فلوید کف خیابان میخوابند. شخصیت ها و خوانندگانی که شهرت جهانی دارند نیز از همراهی با این معترضان سرباز نمیزنند . بر طبق آخرین اطلاعات شهردار واشنگتن نیز به معترضان پیوسته است همانطور که رئیس پلیس شهر نیویورک در برابر جمعیت و به احترام جورج فلوید زانو میزند.

بی شک دو عامل مهم این شرایط کنونی در آمریکا را ویژگی می بخشد. عامل اول چگونگی قتل وحشیانه جورج فلوید توسط پلیس مزبور و فیلم رسانه ای شده اش که نفرت پلیس را از او به شفافترین وجهی نشان داده است و التماسهای فلوید را موجب شد و عامل بعدی شخص ترامپ و مشاورانش که ابزار سرکوب و تهدید را برگزیدند و آمادگی گسیل ارتش برای سرکوب مردم کشورش را اعلام کرد و به این زبان با معترضان سخن گفتند. این اقدامات محرکی برای افزایش هیجانات عمومی مردم بودند.

روند پیوسته و صعودی اعتراضات جهانی بی شک هشداری است به نژادپرستان و بیانگر پتانسیل نهفته ای است که بشریت را برای مناسبات عادلانه و برابر جهانی میان انسانها و برای زندگی بهتر فرا میخواند.

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.