بازداشت زن و مرد مشهدی به دلیل برگزاری ورزش صبحگاهی گروهی

زن ۲۷ ساله و مرد ۴۰ ساله به دلیل انجام ورزش صبحگاهی گروهی در بوستان ملت مشهد و انتشار فیلم آن بازداشت شدند. معاون دادستان مشهد، برگزاری ورزش صبحگاهی توسط این دو شهروند را “رقص مختلط” خوانده است. ….

————————————————————

3485

بازداشت زن و مرد مشهدی به دلیل برگزاری ورزش صبحگاهی گروهی

به گزارش هرانا، به نقل از رکنا، معاون دادستان مشهد، از بازداشت دو شهروند به دلیل برگزاری ورزش صبحگاهی گروهی و انتشار فیلم آن خبر داد.
وی این زن ۲۷ ساله و مرد ۴۰ ساله را عاملین برگزاری و انتشار فیلم “رقص مختلط” به بهانه ورزش صبحگاهی گروهی در بوستان ملت مشهد عنوان کرده است. اسماعیل رحمانی، همچنین گرداندن سگ در پارک را هنجارشکنی نامیده و گفته است با این افراد نیز برخورد قضایی خواهد شد.

—————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.