کرونا، سرمایه داری و چشم انداز جنبش، گفتگو با دکتر ناصر زرافشان

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با ناصر زرافشان نویسنده و حقوقدان در ایران درباره بحران جهانی کرونا، عملکرد و نقش نظام سرمایه داری و عروج جنبشهای اجتماعی کارگران و زحمتکشان و رشد گفتمان چپ در جهان و ایران. ….

—————————————————————-

——————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.