نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور: جنبش کارگری به یک پیروزی دیگر دست یافت!

کلیه اتهامات بی پایه به کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز کارگر لغو گردید. ….

————————————————————-

جنبش کارگری به یک پیروزی دیگر دست یافت!

کلیه اتهامات بی پایه به کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز کارگر لغو گردید.

جمعی از محکوم شدگان به اصطلاح اتهام نخ نمای” امنیتی” از جمله: تعدادی از دانشجویان، برخی از کارگران هفت تپه و مدافعان کارگران هفت تپه فعالان نشریه گام و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر در لیست عفو قرار دارند.
بنا به گفته وکیل جسور و یار کارگران، خانم فرزانه زیلابی، منتشره در کانال تلگرامی کارگران هفت تپه، علی نجاتی، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر در این لیست هستند و منتظر ابلاغ کتبی میباشند.

این پیروزی نیز مدیون مبارزه متحد، متشکل و پیگیرانه کارگران است که در مقابل ارتجاع حاکم لحظه ای از مبارزه درنگ نکرده و مصمم به کسب حق و حقوق خود سازمانیافته پافشاری نمودند.

این خبر در شرایطی اعلام گردیده است که صاحبان و سرمایه داران دزد و اختلاسگر در هفت تپه، در راس آنان اسد بیگی و شرکایش، با مبارزه کارگران و فشارهای مداومشان، دستگاه قضایه را مجبور کردند تا این پارازیتهای سرمایه دار را، به پای میز محاکمه بکشانند.
این پیروزی را به کارگران مبارز هفت تپه و کلیه کارگران در ایران تبریک گفته و تا آزادی کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بی قید و شرط ، بی وثیقه و کسب دیگر خواسته ها و مطالبات کارگران، مبارزه را ادامه خواهیم داد.

زنده باد مبارزه متشکل و متحد کارگران!
زنده باد همبستگی کارگری!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
۲۴ می ۲۰۲۰

https://t.me/nahadhayehambastegi

————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.