افزایش روزافزون گورخوابی در حاشیه شهرها

۲۰ درصد از جمعیت ۳۸ میلیون نفری حاشیه‌نشین کشور، در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها زندگی می‌کنند ….

———————————————————–

22693

افزایش روزافزون گورخوابی در حاشیه شهرها

محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، ضمن اشاره به اینکه بی‌توجهی مسئولان باعث شده ۴۵ درصد از جمعیت کشور حاشیه‌نشین باشند، گفت: «۲۰ درصد از جمعیت ۳۸ میلیون نفری حاشیه‌نشین کشور، در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها زندگی می‌کنند و سکونت غیررسمی دارند.» وی ادامه داد: «افزایش جمعیت در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها باعث نامتعادل شدن رشد و توسعه شهری، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش آمار جرم و جنایت و … شده است.»

محبوب‌فر وضعیت را چنین توصیف کرد: «حتی در اطراف و حاشیه بسیاری از آرامستان‌های شهری، افرادی از این حاشیه‌نشین‌ها حضور دارند که تعدادی از آنها به اعتیاد گرایش پیدا کردند و در گورها اطراق می کنند که این خبر از یک پدیده جدی می‌دهد.»

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.