کرونا و عدم دسترسی مهاجران در ایران به خدمات بانکی و الکترونیک

با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مساله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است ….

—————————————————————

22692

کرونا و عدم دسترسی مهاجران در ایران به خدمات بانکی و الکترونیک

دستکم سه میلیون مهاجر (عمدتا افغانستانی) در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی محروم هســـتند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مساله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک بی‌بهره هستند و این امر زیست آنها را با چالش مواجه کرده است.

گفتنی است که در ۲۱ مهرماه ۹۸ در قالب ماده ۷۳ آیین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب شده بود که به مهاجران ساکن در ایران خدمات بانکی داده شود. این در حالیست که تاکنون این آیین نامه لازم‌الاجرا هنوز اجرایی نشده است.

بازداشت همراه با توهین، برخوردهای غیراخلاقی و غیرقانونی در اردوگاه‌هایی مثل سنگ‌سفید‌، محدودیت‌های تردد، بیگاری، رد مرزهای غیرانسانی (حتی برای کودکان کار)، عدم امکان خرید اموال غیرمنقول از نمونه‌های متعدد سوء رفتار جمهوری اسلامی با مهاجران (عمدتا افغانستانی) است.

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.