اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ سال عیدی

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه(شرکت جهاد نصر) با انتشار نامه ای درشبکه های اجتماعی نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ سال عیدی اعتراض کردند. ….

————————————————————-

22688

اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ سال عیدی

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه(شرکت جهاد نصر) با انتشار نامه ای درشبکه های اجتماعی نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ سال عیدی اعتراض کردند.

بخشی ازاین نامه منتشره بتاریخ ۲ خرداد بقرارزیراست:
بچه های تعمیر و نگهداری خط که  ۱۲ نفر  بمدت ۲ سال عیدی و چهارماه حقوق دریافت نکرده اند این کارگران با  شرکت جهاد نصر و مدیر شرکت  مهندس کمالی قرار داد دارند .

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.